...betöltés
2024. Május 22. ( Szerda )     Horgászni Május hónapban 6:00 - 20:00 ig lehetséges, (péntek-szombat éjszakai horgászat)
Kezdőlap > Információk > 2019 évi Tagsági tájékoztató > Házirend >
Nyomtatási nézet

    1  A tavon horgászni a tárgyévre vonatkozó szabályok, előírások ismeretében,   illetve az adott tóra kiállított
        érvényes területi engedély, és államijegy birtokában lehetséges.

    2. Horgászni - felnőtteknek 2 db bottal és 2-2 horoggal; ifjúságiaknak 1 db bottal és 2 db horoggal; gyermek
        horgászoknak
1 db bottal, 1 db horoggal, úszóskészséggel és nagykorú felügyelete mellett lehet.


    3. Kifogható hal mennyisége tagoknak:  Felnőtt -
                                                                               Naponta
3 db nemes hal, de fajonként 2 db, 4 kg vegyes hal
                                                                             Hetente 4db ponty, 1db amúr, 2db ragadozó, 8 kg vegyes hal
                                                                               Évente   20db ponty, 5db amúr, 10db ragadozó /összesen 50kg/ Vegyeshal 30kg
                                                                  
Ifjúsági -
                                                                               Naponta
2db nemes hal, de fajonként 1db, 3kg vegyes hal,
                                                                             Hetente 2 db ponty, 1 db amúr, 1 db ragadozó, 4kg vegyes
                                                                             Évente 10db ponty, 2db amúr, 5db ragadozó /összesen 25kg/ Vegyeshal 15kg
                                                                   Gyermek -
                                                                               Naponta
2 kg vegyes hal
                                                                             Évente 30 kg vegyes hal

        Az engedélyezett éves mennyiség megfogása után pótengedély váltható. (Teljes áron az éves elvihető mennyiség felére.)

    4. Elvihető halak méretkorlátozása: ponty min. 30 cm, max. 55 cm; amúr min. 40 cm, max. 80 cm; csuka min. 40 cm,
                                                              süllő min. 30 cm, harcsa min. 50 cm, max. 50 kg
                                                               keszeg max 30mc-ig,

    5. Tilalmi idők:csuka január 29-től március 23-ig. süllő február 26-tól április 27-ig, ponty április 30-tól június 15-ig 
                            10kg alatti harcsa április 30-tól június 15-ig.
                                     (A pontytilalom feloldását kérvényezzük az illetékes halászati felügyeletnél.)
                            Egész évben tilos kifogni: az ún. koi/színes vagy tarka pontyokat.
                            A védelem alatt álló, továbbá kívülről akadt vagy más méretkorlátozás alá eső halat a horgász
                                                                     köteles azonnal visszaengedni!

    6  A horgász az 55 cm fölötti pontyot és a 80 cm fölötti amúrt köteles visszaengedni! Nagytestű halat
        mérlegelni, fényképezni csak körültekintően és a legrövidebb idő alatt a megfelelő feltételek és
        felszerelések megléte esetén lehetséges. Nagytestű halat fényképezés és mérlegelés céljából
        haltartóban tárolni rövid időre is tilos! Mérlegelésről, fényképezésről a halőröket kötelező értesíteni!
        Azon horgász aki a legtöbb rekordlistás halat bejelenti mérlegelésre és fényképezésre a következő évi
                                                              engedélyéből 50% engedményt kap!
        /nyurgaponty, tőponty, tükörponty, amúr, busa, szürkeharcsa 10 Kg felett. süllő, csuka, balin, koiponty, 5 Kg felett/

    7. Horgászati időnaptár: Január 07 órától 16 óráig, Február 07 órától 16 óráig, Március 07 órától 18 óráig, 
        Április 06 órától 19 óráig, Május 06 órától 20 óráig (péntek-szombat éjszakai horgászat), Június éjjel-nappal,
        Július éjjel-nappal, Augusztus éjjel-nappal, Szeptember éjjel-nappal, Október 06 órától 19 óráig(péntek-szombat éjszakai horgászat)
        November 07 órától 17 óráig, December 07 órától 16 óráig.      
     
    8. A tavon lékről horgászni a biztonságos jégvastagság elérése után saját felelősségre az országos rendben
        foglaltak szerint szabad. A horgászat befejezése után a horgászhelyet jól látható módon meg kell jelölni!

    9. A horgászat megkezdése előtt a halőrháznál kihelyezett jelenléti íven fel kell íratkozni. A tó területének
        elhagyásakor minden esetben a jelenléti ívet alá kell írni és az elvitt hal súlyát a fogási naplón kívül ezen is
        kötelező
beírni! Az elvitelre szánt halak és a fogási napló ellenőrzése a halőrháznál, és a tó teljes területén
        és annak környékén bármikor lehetséges! Hal elvitele esetén  fogási napló és a hal bemutatása a
       halőrháznál kötelező! A jelenléti ívet olvashatóan kell kitölteni!


  10  A kifogott halat a tartózsákba helyezés után közvetlenül be kell jegyezni a fogási naplóba.
        Bejegyezni mindenkor a mért, tényleges súlyt kell. Minden horgász köteles magánál tartani egy
        használható mérleget és a hosszúság mérésére szolgáló eszközt. A kifogott halak cseréje, átadása                                                                                  ajándékozása, értékesítése
szigorúan tilos!


  11. Csónakból horgászni csak csónakhasználati engedéllyel rendelkező horgásznak szabad.
                                               Csónakból pergetni szigorúan TILOS!
        A horgászfelszerelés használatának átengedése esetén az engedéllyel rendelkezőnek mindig a felszerelés és felszerelést használó mellett kell tartózkodnia.
                                                   Békés halat pányván tartani tilos!
        Függesztett csali (nem horogra helyezett csali) használata esetén min. 70 x 40 cm-es pontymatrac
        használata kötelező! A legkisebb használható merítőszák min. 50 x 50 cm-es kell hogy legyen.
        Horgászkészség behordása tilos!/Kivétel sporthorgász engedélyjel rendelkezők, és a halőrök 
                                                    engedélyével a harcsázó készség./
        Vízbe bejárni térdmagasságig lehet! Etetőhajó használata Csónak és etetőhajó használati engedély megváltása esetén lehetséges!

  12. A tó területén etetni csónakból és partról a horgászat ideje alatt bármikor lehetséges.    
        Csak dőlőbólya használata lehetséges melyet az éjszakai horgászat alatt kötelező  kivilágítani!                                                      
        Horgászat befelyeztével a bólyát kötelező eltávolítani.
                                    Etetés esetén az eltett ponty súlya maximum 3 kg lehet!
      

  13. A tóban fürdeni, csónakázni, állatot fürdetni tilos! Szemetet a horgászhelyen hagyni szigorúan tilos!
        A horgász szemetes helyen nem horgászhat. A horgászhely csak akkor foglalható el, ha előtte az
        esetlegesen ottlevő szemét eltakarítása megtörtént. Sátorozni szándékozó horgászok szándékukat a
        halőrnél kötelesek jelezni! A sátort a horgászat befejezése után a horgászhelyen hagyni tilos!
        Sátorozással a biztonságos közlekedést zavarni tilos! Tüzet gyújtani a mindenkori tűzvédelmi előírásoknak
        megfelelően, az erre a célra kialakított tűzgyújtó helyen szabad.  A gáton tüzet rakni tilos!
        A tavon elektromos motor, radar használata engedélyezett. Éjszakai horgászatkor a horgászhelyet
        jól láthatóan kötelező kivilágítani. A horgásztó vizébe önhatalmilag halat tenni halgazdálkodási és
       állategészségügyi okokból szigorúan tilos! A gáton és a gátoldalon gépjárművel közlekedni és parkolni tilos!

  14. A tavon boilizni csak külön engedéllyel  lehetséges!

  15. Lezárt területen horgászni csak a halőrök engedélyével lehetséges! /Minden horgászat megkezdése előtt
        érdeklődni kell a halőröknél.
        Lezárt terület: kíméleti terület, sziget, mind a két félsziget /földnyúlvány/
        A tó területén érvényes területi engedéllyel rendelkezők részére foglalt hely nincs!
        Közvetlen vízparti telkek előtt, a telektulajdonos horgászati szándékát az ott horgászó
        tagok legyenek szívesek tiszteletben tartani!

  16  A tó területén történő halpucolást,  a horgásztó elhagyása esetén a haltartóban tartott (otthagyott)
        halat kötelező bejelenteni!

  17. Napijeggyel a telkes oldalon horgászni csak érvényes területi engedéllyel rendelkező telektulajdonos
        meghívására, annak vendégeként lehetséges! A napijegyesért az őt meghívó horgász teljes felelősséget
        köteles vállalni! A napijegyes szabálysértéseiért a telektulajdonos horgászt is felelősségre vonjuk!


  18. Kritikus vízállás, versenyek, rendezvények esetén a parti és a csónakos horgászati lehetőségekben és a fogható               
       mennyiségekben korlátozások, tiltások történhetnek!


 
19 A horgásztó területén és környékén bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!
                         Hallopáson ért horgászainkkal szemben rendőrségi eljárást kezdeményezünk,
          és erről valamint más szabályszegésekről a tóra látogató horgászokat a hirdető táblákon valamint
                a tó hivatalos internetes oldalán tájékoztatlyuk az elkövető teljes nevének feltüntetésével!
      
 
20 Az igazolvánnyal ellátott halőrök, társadalmi ellenőrök a tárgyköri jogszabályok alapján jogosultak a horgász
       okmányainak, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának  ellenőrzésére, átvizsgálására a nap
       bármely szakában!
       Ellenőrzési szempontból a horgásztó területén tartózkodó nem horgászó vendégek, látogatók is
                                                                     horgásznak minősülnek!
       A halőröket hatósági feladatokat ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg,  intézkedéseik
                                                                          kötelező érvényűek.
                                      A házirend vendégekre vonatkozó részét kérjük a vendégekkel ismertetni!
                                     A házirendben foglaltak megsértéséért minden esetben eltiltás jár!
       Az eltiltott horgásszal egy háztartásban élő személy és a horgász közvetlen hozzátartozója, éves engedélyt, napijegyet nem válthat!

            A fent nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrendben előírtak a mérvadók.
            A horgászrend nem ismerete a felelősségre vonás alól nem mentesít!
            A horgászrend rendkívüli esetben módosítható, erről a halőrháznál kaphatnak tájékoztatást.
            A horgász a szükséges engedélyek kiváltásával, valamint a horgászat megkezdésével
            egyben elismeri a szabályok ismeretét, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, valamint hozzájárul hogy róla és                                                vendégeiről hang és videó felvétel készülhet!

                                           
Jó fogást, kellemes pihenést és szórakozást kívánunk!

A változtatás jogát fenntartjuk!
          
 


 

 

          

Partnereink:

mysql_error